Σύνδεση
Εφαρμογές

Η εφαρμογή CRISISS Project Podcast Player είναι διαθέσιμη για τον ψηφιακό βοηθό Alexa της Amazon. Παρέχει μια φωνητική διεπαφή που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μαζί της μέσω φωνητικών εντολών και να εκτελούν ενέργειες όπως: επιλογή μιας από τις τέσσερις ομάδες δεξιοτήτων, ακρόαση της λίστας των διαθέσιμων podcasts για κάθε δεξιότητα της ομάδας, ακρόαση ενός συγκεκριμένου επεισοδίου, μετακίνηση προς τα πίσω και προς τα εμπρός κατά την ακρόαση κ.λπ.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το CRISISS Project Podcast Player είτε στις κινητές συσκευές τους (αφού εγκαταστήσουν την εφαρμογή Alexa App για Android ή iOS) είτε σε μια έξυπνη οικιακή συσκευή Alexa (π.χ. Amazon Echo). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.

Παρακαλούμε εγκαταστήστε την εφαρμογή Alexa App για iOS ή Android μέσω του αντίστοιχου καταστήματος:

Download on the App Store   Get it on Google Play

Το CRISISS Podcast Player μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Alexa. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής (αρχείο pdf, στα Αγγλικά).

Μπορείτε να ακούσετε μια δοκιμαστική ηχογράφηση του CRISISS Project Podcast Player σε χρήση:

Δείτε επίσης ένα διάγραμμα ροής των εντολών και της χρήσης του CRISISS Project Podcast Player.