Login
Aplikácie

Prehrávač podcastov CRISISS Project Podcast Player je aplikácia pre virtuálneho asistenta Alexa od spoločnosti Amazon. Poskytuje hlasové používateľské rozhranie, ktoré používateľom umožňuje komunikovať s aplikáciou prostredníctvom hlasových príkazov a vykonávať činnosti, ako napríklad: vybrať jeden zo štyroch klastrov zručností, počúvať zoznam dostupných podcastov pre každú z klastrových zručností, počúvať konkrétnu epizódu podcastu, posúvať sa pri počúvaní dozadu a dopredu atď. Je k dispozícii len v anglickom a nemeckom jazyku.

Používatelia môžu aktivovať prehrávač podcastov CRISISS Project Podcast Player buď vo svojich mobilných zariadeniach (po stiahnutí aplikácie Alexa pre Android alebo iOS), alebo v inteligentnom domácom zariadení Alexa (napr. Amazon Echo).

Nainštalujte si aplikáciu Alexa pre iOS alebo Android prostredníctvom príslušného obchodu:

Download on the App Store   Get it on Google Play

Prehrávač podcastov CRISISS Project Podcast Player môžete používať v akomkoľvek zariadení s podporou Alexa. Viac informácií nájdete v CRISSIS Alexa App Manual (pdf, v angličtine).

Môžete si vypočuť demo nahrávku projektu CRISISS Podcast Player v prevádzke:

Zobrazte schému príkazov a používania prehrávača podcastov projektu CRISISS Project Podcast Player (v angličtine).