Σύνδεση
Πολυμεσικό υλικό

1. Δεξιότητες συνεργασίας

Εισαγωγή

1.1. Επικοινωνία

1.2. Διαχείριση χρόνου

1.3. Επίλυση προβλημάτων

1.4. Κριτική σκέψη

1.5. Συνεργασία

1.6. Ηγετική ικανότητα

Εισαγωγή

2.1. Προσαρμογή στις αλλαγές

2.2. Ικανότητες προσαρμοστικότητας

2.3. Τύποι δεξιοτήτων ευελιξίας

Εισαγωγή

3.1. Διαχείριση συναισθημάτων

3.2. Ακρόαση

3.3. Διερεύνηση

3.4. Πλαισίωση

3.5. Αντιμετώπιση

Εισαγωγή

4.1. Αμοιβαία μάθηση

4.2. Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης

4.3. Κανόνας αμοιβαιότητας

4.4. Ικανότητα διαχείρισης της αβεβαιότητας

4.5. Συνεργασία και επίλυση προβλημάτων

4.6. Διαφάνεια και αξιοπιστία - Συντελεστής αυθεντικότητας

2. Οργανωτικές δεξιότητες

Εισαγωγή

1.1. Ικανότητα παροχής κινήτρων στα μέλη της ομάδας

1.2. Ενεργός ακρόαση

1.3. Ικανότητα μετασχηματισμού του οράματος σε σχέδια δράσης

1.4. Ικανότητα να προσδιορίσετε με σαφήνεια τους στόχους της ομάδας

1.5. Διαπραγματευτικές δεξιότητες

1.6. Ικανότητα δημιουργίας θετικού περιβάλλοντος

Εισαγωγή

2.1. Στρατηγικές πλάγιας (εναλλακτικής) και δημιουργικής σκέψης

2.2. Δημιουργική επίλυση προβλημάτων

2.3. Σχεδιαστική σκέψη

2.4. Ικανότητα κατανόησης της αλλαγής και γνώση του τρόπου προσαρμογής σε αυτήν

2.5. Ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας και δημιουργίας κοινοτήτων

Εισαγωγή

3.1. Μακροπρόθεσμη σκέψη

3.2. Στρατηγική σκέψη

3.3. Δημιουργία οράματος

3.4. Ανάλυση του πλαισίου

3.5. Στρατηγικός προσανατολισμός

3.6. Εστιασμένη υλοποίηση

3.7. Διαχείριση αλλαγών

3.8. Επανεξέταση και αξιολόγηση

Εισαγωγή

4.1. Έρευνα και έλεγχος ακρίβειας

4.2. Αναλυτική συλλογιστική

4.3. Λήψη αποφάσεων με βάση πολλούς παράγοντες

3. Προσωπικές δεξιότητες

Εισαγωγή

1.1. Θετική σκέψη

1.2. Αυτοέλεγχος

1.3. Λήψη αποφάσεων

Εισαγωγή

2.1. Ψυχική υγεία

2.2. Κοινωνική νοημοσύνη

2.3. Ενσυναίσθηση

Εισαγωγή

3.10. Επιτευγμα

3.1. Αισιοδοξία

3.2. Πνευματική ευελιξία

3.3. Δυνατά στοιχεία χαρακτήρα

3.4. Αυτορρύθμιση

3.5. Σύνδεση

3.6. Αυτογνωσία

3.7. Αυτενέργεια Αυτοαποτελεσματικότητα

3.8. Αίσθηση του χιούμορ

3.9. Πίστη, πνευματικότητα, αίσθηση του νοήματος στη ζωή

Εισαγωγή

4.1. Υγιής νοοτροπία

4.2. Προσωπική Ηθική

4.3. Τύπος προσωπικότητας

4.4. Πλάνο προσωπικής εξέλιξης

Εισαγωγή

5.1. Διαχείριση άγχους

5.2. Καθορισμός στόχων

5.3. Διαχείριση χρόνου

5.4. Οργάνωση

5.5. Προσωπικά κίνητρα - Αυτενέργεια

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Copyright 2022 The CRISISS Project Partners