Login
Mediateka

1. Veščine sodelovanja

Uvod

1.1. Komunikacija

1.2. Upravljanje časa

1.3. Reševanje problemov

1.4. Kritično mišljenje

1.5. Sodelovanje

1.6. Vodenje

Uvod

2.1. Prilagajanje spremembam

2.2. Veščine prilagajanja

2.3. Vrste spretnosti prilagajanja

Uvod

3.1. Obvladovanje čustev

3.2. Poslušanje

3.3. Raziskovanje

3.4. Uokvirjanje

3.5. Soočenje

Uvod

4.1. Vzajemno učenje

4.2. Medosebni odnosi

4.3. Vzajemnost

4.4. Obvladovanje negotovost

4.5. Sodelovanje in reševanje problemov

4.6. Transparentnost - zanesljivost

2. Organizacijske veščine

Uvod

1.1. Zmožnost motiviranja članov skupine

1.2. Aktivno poslušanje

1.3. Sposobnost spreminjanja vizije v akcijski načrt

1.4. Sposobnost jasne opredelitve ciljev skupine

1.5. Veščine pogajanja

1.6. Sposobnost ustvarjanja pozitivnega okolja

Uvod

2.1. Lateralno razmišljanje in ustvarjalne miselne strategije

2.2. Ustvarjalno reševanje problemov

2.3. Oblikovalsko razmišljanje

2.4. Sposobnost razumevanja sprememb in prigaditev

2.5. Zmožnost uporabe tehnologije in vzpostavljanja skupnosti

Uvod

3.1. Dolgoročno razmišljanje

3.2. Strateško razmišljanje

3.3. Ustvarjnaje vizije

3.4. Kontekst analiziranja

3.5. Strateške usmeritve

3.6. Usmerjena implementacija

3.7. Pregled in evalavacija

3.8. Upravljanje sprememb

Uvod

4.1. Raziskave in preverjanje točnosti

4.2. Analitično sklepanje

4.3. Odločanje o več dejavnikih

3. Osebne veščine

Uvod

1.1. Pozitivno mišljenje

1.2. Samokontrola

1.3. Sposobnost sprejemanja odločitev

Uvod

2.1. Duševno zdravje

2.2. Socialna inteligenca

2.3. Empatija

Uvod

3.10. Dosežek

3.1. Optimizem

3.2. Duševna prožnost

3.3. Moč značaja

3.4. Samoregulacija

3.5. Povezanost

3.6. Samozavedanje

3.7. Posredovanje in samoučinkovitost

3.8. Smisel za humor

3.9. Vera, duhovnost, občutek smisla

Uvod

4.1. Zdravo mišljenje

4.2. Osebna etika

4.3. Tip osebnosti

4.4. Osebni razvojni načrt

Uvod

5.1. Obvladovanje stresa

5.2. Postavljanje ciljev

5.3. Upravljanje časa

5.4. Organizacija

5.5. Samomotivacija

Izjava o avtorskih pravicah

To delo je zaščiteno z licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-ShareAlike 4.0

CC BY-NC-SA 4.0 License

Copyright 2022 The CRISISS Project Partners