Login
Mediatéka

1. Kooperatívne zručnosti

Úvod

1.1. Komunikácia

1.2. Time management

1.3. Riešenie problémov

1.4. Kritické myslenie

1.5. Spolupráca

1.6. Líderstvo

Úvod

2.1. Prispôsobovanie sa zmenám

2.2. Adaptačné zručnosti

2.3. Typy flexibilných zručností

Úvod

3.1. Zvládanie emócií

3.2. Počúvanie

3.3. Skúmanie

3.4. Rámcovanie

3.5. Konfrontácia

Úvod

4.1. Vzájomné učenie

4.2. Vytváranie dôverných vzťahov

4.3. Norma reciprocity

4.4. Schopnosť zvládať neistotu

4.5. Spolupráca a riešenie problémov

4.6. Transparentnosť a spoľahlivosť - Faktor autenticity

2. Organizačné zručnosti

Úvod

1.1. Schopnosť motivovať členov tímu

1.2. Aktívne počúvanie

1.3. Schopnosť transformovať víziu do akčných plánov

1.4. Schopnosť jasne identifikovať ciele tímu

1.5. Vyjednávacie zručnosti

1.6. Schopnosť vytvárať pozitívne prostredie

Úvod

2.1. Laterálne myslenie a stratégie tvorivého myslenia

2.2. Kreatívne riešenie problémov

2.3. Dizajnové myslenie

2.4. Schopnosť pochopiť zmenu a vedieť, ako sa jej prispôsobiť

2.5. Schopnosť používať technológie a vytvárať komunity

Úvod

3.1. Dlhodobé myslenie

3.2. Strategické myslenie

3.3. Vytváranie vízie

3.4. Analýza kontextu

3.5. Strategické smerovanie

3.6. Cielené vykonávanie

3.7. Preskúmanie a hodnotenie

3.8. Riadenie zmien

Úvod

4.1. Výskum a kontrola správnosti

4.2. Analytické uvažovanie

4.3. Rozhodovanie na základe viacerých faktorov

3. Osobné zručnosti

Úvod

1.1. Pozitívne myslenie

1.2. Sebaovladanie

1.3. Rozhodovanie

Úvod

2.1. Mentálne zdravie

2.2. Sociálna inteligencia

2.3. Empatia

Úvod

3.10. Úspech

3.1. Optimizmus

3.2. Mentálna agilnosť

3.3. Sila charakteru

3.4. Samoregulácia

3.5. Prepojenie

3.6. Sebauvedomenie

3.7. Činorodosť a iniciatívnosť

3.8. Zmysel pre humor

3.9. Viera, spiritualita, zmysluplnosť

Úvod

4.1. Zdravé myslenie

4.2. Osobná etika

4.3. Typ osobnosti

4.4. Plán osobného rozvoja

Úvod

5.1. Zvládanie stresu

5.2. Stanovenie cieľov

5.3. Time management

5.4. Organizácia

5.5. Sebamotivácia

Vyhlásenie o autorských právach

Táto práca je licencovaná medzinárodnou zmluvou Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License.

CC BY-NC-SA 4.0 License

Copyright 2022 The CRISISS Project Partners